رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چگونه باید از نمودار چرخه نوآوری استفاده کنم؟

این کاربرگ مراحل مختلف فرایند نوآوری را مرور می‌کند و فعالیت‌ها، نیازها و اهداف هر مرحله را به صورت مرحله به مرحله مرور می‌کند. از این نمای کلی برای بررسی کردن جایگاه خود در فرایند و مرور تمام جنبه‌هایی که نیاز به بررسی دارند استفاده کنید. این ممکن است به شما در شناسایی چیزهایی که نیاز به توجه خاص دارند کمک می‌کند. این نمای کلی ابزار و فعالیت‌هایی که می‌توانند در هر مرحله از شما حمایت کنند را ارائه می‌دهد.

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !