رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چگونه باید از نقشه مشارکت استفاده کنیم؟

ترسیم نقشۀ مشارکت مجموعه‌ای از مراحل را توصیف می‌کند که ممکن است در فرایند مشارکت دخیل باشند. این نقشه نشان دهندۀ این است که برای اثربخشی هرچه بیشتر مشارکت در هر مرحله چه چیزی نیاز است و بجای قانون، راهبرد ارائه می‌دهد. هر مرحله، همانطور که در کاربرگه مشاهده می‌کنید، دارای اهمیت است و برای حفظ تعادل و رسیدن به اهداف نباید هیچ بخشی را نادیده گرفت.

برای موفقیت مشارکت، باید هر دو طرف شراکت سود ببرند.

می‌توانید از این نقشه برای تحلیل جایگاه خود و شریک خود در مشارکت استفاده کنید. در این صورت می‌توانید برای تقویت مشارکت خود به مراحل بعدی پیش بروید.

  • مرحله‌ای که نشان دهندۀ جایگاه شما است را شناسایی کنید.
  • مرحله‌ای که قصد دارید در آن باشید را شناسایی کنید.

از این قالب به عنوان نقشه‌ای برای ترسیم مسیری به سمت مرحلۀ مورد نظر خود استفاده کنید.

۱) بررسی: شناخت چالش؛ جمع‌آوری اطلاعات، مشورت با سهام‌داران و تأمین‌کنندگان خارجی منابع؛ ایجاد یک دیدگاه دربارۀ/برای مشارکت
۲) شناسایی: شناسایی شرکای احتمالی – در صورت تناسب – حفظ مشارکت آن‌ها؛ انگیزه دادن به آن‌ها و تشویق آنان به همکاری
۳) ساخت: شرکا رابطۀ کاری خود را از طریق توافق بر سر اهداف و اصول کلیدی‌ شکل می‌دهند؛ رابطه‌ای که اساس مشارکت آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
۴) برنامه‌ریزی: شرکا برنامۀ فعالیت‌ها را می‌ریزند و شروع به مشخص کردن پروژه‌ای منسجم می‌کنند.
۵) مدیریت: شرکا ساختار و مدیریت شرکای خود را بررسی می‌کنند – شرکای متوسط تا بلندمدت
۶) تأمین منابع: شرکا (و سایر حامیان) منابع وجه نقد و غیرنقد را شناسایی و تقویت می‌کنند.
۷) اجرا: هنگامی که منابع مشخص شدند و شرکا بر سر جزئیات پروژه به توافق رسیدند، فرایند پیاده‌سازی و اجرا بر اساس زمان‌بندی از پیش مشخص شده برای رسیدن به اهداف مشخصی آغاز می‌شود.
۸) سنجش: سنجش و گزارش تأثیر و اثربخشی خروجی‌ها و نتایج. آیا این شراکت به اهداف مورد نظر خود تحقق می‌بخشد؟
۹) مرور: مرور و بررسی شراکت: تأثیر مشارکت بر سازمان‌های شریک چیست؟ آیا زمان آن است که شرکا از شراکت خارج شوند / یا شرکای جدیدی به شما ملحق شوند؟
۱۰) اصلاح: اصلاح شراکت، برنامه‌(ها) یا پروژه‌(ها) بر اساس تجربۀ حاصل شده
۱۱) رسمی‌سازی: ایجاد ساختارها و سازوکارهای مناسب برای شرکت و تضمین تعهد و استمرار بلندمدت
۱۲) حفظ یا لغو: ایجاد تعادل یا توافق بر سر یک نتیجۀ مناسب

 

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !