رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چگونه باید از حلقه یادگیری استفاده کنیم؟

این ابزار چارچوبی برای برنامه‌ریزی و کار کردن ارائه می‌دهد. هر یک از چهار مؤلفه با روش‌ها، سیستم‌ها و فرایندهایی که سازمان شما با آن کار می‌کند ارتباط دارند. این حلقه به شما در بررسی کردن این نکته که آیا سازمان شما از تجارب خود درس می‌گیرد (هم موفقیت‌ها و هم ناکامی‌ها) یا خیر و یا اینکه آیا همواره در حال بهبود است یا خیر کمک می‌کند.

از کاربرگۀ حلقۀ یادگیری برای یادداشت برداری در هر یک از چهار بخش استفاده کنید. این فرایند نقطۀ آغاز یا پایان مشخصی ندارد – می‌توانید از این کاربرگه برای برنامه‌ریزی برای یک پروژۀ جدید یا یادداشت‌برداری دربارۀ پروژه‌ای که در حال حاضر در دست دارید استفاده کنید. لزوماً نکاتی که از طریق جمع‌آوری داستان، بازخورد یا نتایج می‌آموزید به شما در بررسی و بهبود مراحل بعدی فرایند کمک خواهند کرد.

۱) جمع‌آوری داستان و بینش: ارزیابی نیازها و شرایط / گسترش زیربنا / الهام گرفتن

۲) اولویت‌بندی بازخورد‌ها و راه‌حل‌ها: انتخاب ایده‌ها / تکرار راه‌حل‌ها / طرح برنامۀ اجرا

۳) پیگیری نشان‌گرها و پیشرفت: ارزیابی راه‌حل‌ها / شناسایی عواقب ناخواسته

۴) بررسی خروجی و تأثیر آن: ارزیابی بازده سرمایه / ایجاد زیربنای جدید / شناسایی چالش‌های بعدی

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !