رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چگونه باید از ابزار نظریه تغییر استفاده کنیم؟

ابتدا مشکل اصلی‌ مورد نظر و دیدگاه بلندمدت خود نسبت به تغییر مورد نظر را یادداشت کنید. سپس قسمت‌های دیگر مانند مخاطبین اصلی و نقطۀ ورود برای دسترسی به آن مخاطبان را تکمیل کنید. سعی کنید نهایت دقت را رعایت کنید زیرا به شما در رسیدن به ایدۀ اقداماتی که می‌توانید انجام دهید کمک می‌کند.

به سمت هدف بلندمدت خود حرکت کنید. افرادی که بیشتر از همه تحت تأثیر مشکل مورد نظرتان قرار دارند و شما آن‌ها شناسایی کرده‌اید و امیدوارید به شما برای رسیدن به هدف کمک کنند را یادداشت کنید – این افراد می‌توانند یک گروه کوچک یا سازمانی بزرگ باشند. سپس به نقطۀ شروع فکر کنید، شاید نیاز باشد مکان، شخص، یا چیزی را پیدا کنید که در شروع به آن‌ها نیاز دارید. سعی کنید این اقدامات حتی‌الامکان اساس عملی داشته باشند نه نظری.

و در نهایت، نتایج یا خروجی‌های اولیه چه خواهند بود؟ این‌ها می‌توانند نتایج ملموسی باشند که شما می‌توانید به دیگر افراد برای روشن ساختن نحوۀ تأثیرگذاری کار خود نشان دهید. نتایج کلیدی‌ فعالیت خود را فهرست کنید: این نتایج شرط لازم برای رسیدن به رسیدن مورد نظر هستند.

همانطور که قسمت‌های مختلف کاربرگه را تکمیل می‌کنید، مهم است که به فرضیات کلیدی‌ای که اساس این اقدامات را تشکیل می‌دهند فکر کنید. این ممکن است به شما در شناسایی ریسک‌های احتمالی در ارتباط‌های بین پروژه‌های مختلف کمک کند.

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی 20 اردیبهشت 1401

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !