رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چگونه باید از ابزار تعریف مسئله استفاده کنیم؟

بصورت فردی یا در گروه‌های کوچک کاربرگ تعریف مسئله را مرور کنید و به بررسی مسائل خاصی بپردازید که شناسایی کرده‌ایم، در حین نوشتن یادداشت‌های خود با یکدیگر به تبادل نظر بپردازید. هدف اصلی شناسایی، مقایسه و بحث دربارۀ دیدگاه‌های مختلف نسبت به یک مسئله خاص است. سپس می‌توانید یادداشت‌های خود را مرور کنید و با اعضای تیم دربارۀ اینکه آیا شما هم فرضیات مشابهی دارید یا خیر به بحث بپردازید.

این کار ممکن است باعث شود مسئله‌ای را که در ابتدا به آن پرداخته بودید را «مجدداً بررسی کنید» – برای مثال، چه اتفاقی می‌افتد اگر افراد مسن را دارای قابلیت ببینید، نه نیاز؟ بررسی مجدد مشکلات به چنین روشی می‌تواند به شما سرنخ‌هایی برای چگونگی حل مسائل بدهد.

استفاده از کاربرگ تعریف مسئله نه تنها با همراهی اعضای گروه بلکه با همراهی سهام‌داران می‌تواند باعث مطرح شدن نکات جدیدی شود. برای مثال، کار کردن با کاربران خدمات، کارکنان یا داوطلبان ممکن است در مقایسه با زمانی که با مدیران یا کارآفرینان کار می‌کنید زاویه‌ای نسبتاً متفاوت برای بررسی مسائل در اختیار شما قرار دهد. در آزمایش و بیان مجدد سؤالات کاربرگه آزاد عمل کنید تا بتوانید بر اساس شرایط خود از آن استفاده کنید.

 

مشکل اصلی‌ای که سعی دارید به آن بپردازید چیست و چرا اهمیت دارد؟

چه کسی بیشتر با این مشکل درگیر است؟

چه عوامل فرهنگی/اجتماعی این مشکل را شکل می‌دهند؟

چه شواهد و مدارکی برای اینکه اثبات کنید این کار ارزش سرمایه‌گذاری دارد می‌توانید ارائه دهید؟

آیا می‌توانید از زاویۀ دیگری به مشکل نگاه کنید؟ آیا می‌توانید آن‌ را در قالب دیگری قرار دهید؟

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !