رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

نقشه مشارکت چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟

بسیاری از مشکلات پیچیده چندین علت و معلول مختلف اما مرتبط با هم دارند – و سازمان‌های مختلف در بخش‌های مختلف سعی دارند مشکلات را به صورت فردی حل کنند. با وجود محدودیتی که بسیاری از سازمان‌ها در منابع دارند، مشارکت با سایر سازمان‌ها نه تنها برای افزایش توانایی، بلکه برای رسیدن به اهداف مشترک نیز رویکردی مناسب است. مشارکت‌ با سایر سازمان‌ها به شما در شکل‌دهی فهم مشترک و جمع‌آوری دانشی که ممکن است بین بخش‌های مختلف پخش شده باشد کمک می‌کند.

مشارکت مستلزم تلاش زیاد تمام سازمان‌ها و افراد دخیل است. اغلب مستلزم سرمایه‌گذاری زمانی زیادی برای ایجاد روابط کاری باکیفیت است؛ روابطی که زیربنای همکاری مؤثر هستند. ترسیم نقشۀ مشارکت فرایند را به گام‌های کوچک تقسیم می‌کند و در نتیجه با استفاده از این ابزار می‌توانید مشکلات و چالش‌ها را پیش‌بینی کنید.

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !