رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

سایگی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

سایگی دقیقاً همان معنایی را دارد که از آن برداشت می‌شود – مدتی سایۀ دیگران باشید. دنبال کردن کسی یا گروهی از افراد در زندگی روزمرۀ‌شان یا تمرکز بر کارهایی که در طول روز انجام می‌دهند به شما در شناخت محیط کمک می‌کند. این کار همچنین به شما در مشاهدۀ آن دسته از جزئیات شرایط که می‌توانند بر رفتار و انگیزه‌های فرد تأثیر بگذارند کمک می‌کند.

اغلب سایگی در ابتدای پروژه به شما در آشناسازی خود با رویه‌ای خاص یا گروهی از افراد کمک می‌کند. زندگی روزمرۀ افراد آنقدر می‌تواند یکنواخت و از روی عادت باشد که ممکن است برخی از مشکلات برایشان خیلی روشن و مشخص نباشند – گاهی اوقات مشاهدۀ آن‌ها می‌تواند جنبه‌های پنهانی را روشن کند که ممکن است همان مشکلات اساسی یا حتی راه‌حل‌های احتمالی باشند. این مشاهدات نه تنها می‌توانند الهام‌بخش باشند بلکه می‌توانند به شما در پی بردن به نحوۀ اثرگذاری کارتان بر دیگران کمک کند.

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !