رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

حلقۀ یادگیری چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

یادگیری یک فرایند چرخشی در جریان است. حلقۀ یادگیری ابزاری است که به شما در تعریف نحوۀ اثرگذاری کار فعلی شما بر کار بعدی‌تان کمک می‌کند. این حلقه دیدگاهی شفاف نسبت به چگونگی تقسیم فرایند تغییر اجتماعی به فرایندی تدریجی با حلقه‌های تکرار شونده ارائه می‌دهد.

این کاربرگ، که تحت تأثیر نقشۀ یادگیری IDEO (2011) است، چهار مرحلۀ مختلف که کار شما ممکن است در چرخۀ بهبود مداوم از آن عبور کند را توصیف می‌کند. استفاده از این ابزار می‌تواند به شما در فهم و شناخت مراحل مختلف دخیل در اجرای ایده‌هایتان کمک کند. با بررسی فرایند مربوطه می‌توان نسبت به مرحلۀ بعد شناخت پیدا کرد.

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !