رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تعریف مسئله چیست و چرا باید آن را انجام دهیم؟

تعریف مسئله کاری به ظاهر ساده است – چیزی که در ابتدا مسئله بنظر می‌رسد اغلب نشانه‌ای از مشکلی عمیق‌تر است. این ابزار به شما در باز کردن یک مسئله – ارائه دادن آن به شکلی که بتوان از زوایای مختلف آن را بررسی کرد – و همچنین تعریف مسائل مرتبط با آن کمک می‌کند.

این مخصوصاً هنگامی اثربخش می‌شود که سعی داشته باشید توجه گروهی از افراد را بر مسائل کلیدی موجود معطوف کنید. این ابزار برای ساختاردهی به مسئله‌ای خاص به شکلی که بهترین استفاده را از زمان خود کنید طراحی شده است. این ابزار مجموعه‌ای از معیارهای کلیدی را معرفی می‌کند که از طریق آن‌ها می‌توانید مسئله‌ای را بیان و ارزیابی کنید. این کار باعث می‌شود اثربخشی این ابزار بسیار بالا برود. همچنین روشی استاندارد برای مقایسۀ مسائل مختلفی که ممکن است در ظاهر خیلی متفاوت بنظر برسند به شما ارائه می‌دهد.

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !