رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

بوم SWOT چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟

SWOT به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها اشاره می‌کند. از تحلیل سوات می‌توان برای یک پروژه، سازمان، یا تمام یک بخش استفاده کرد. این تحلیل به فهمی عمیق‌تر از اینکه پروژه یا سازمان چه چیزی می‌تواند ارائه دهد منجر می‌شود، نقاط ضعف کلیدی‌ای که نیاز به دقت و توجه بیشتری دارند را مشخص می‌کند و به ما کمک می‌کند از کجا شرکای خارجی خود را پیدا کنیم.

تکمیل تحلیل سوات شامل شناسایی و ترسیم عوامل داخلی و خارجی‌ای می‌شود که به شما در رسیدن به هدفتان کمک می‌کنند یا شما را از رسیدن به آن‌ها باز می‌دارند. تحلیل سوات چارچوبی مناسب برای بررسی استراتژی‌ها و جهت‌گیری‌های فعلی، یا حتی آزمودن یک ایده هنگام بررسی راه‌حل‌ها ارائه می‌دهد. انجام تحلیل سوات پیش از شروع پروژه کمک ویژه‌ای می‌کند.

 

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !