رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

بوم مدل کسب‌و‌کار چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

بوم مدل کسب و کار یک صفحه برای مرور است که مشخص می‌کند شما چه کاری انجام می‌دهید (یا می‌خواهید انجام دهید)، و اینکه چگونه برای انجام دادن آن اقدام می‌کنید. این کار باعث می‌شود از طریق فعالیت‌ها و چالش‌هایی مهم و چگونگی ارتباط پیدا کردن آن‌ها با یکدیگر بحث‌های ساختارمندی حول مدیریت و استراتژی بوجود بیاید. این قالب بصری، که در ابتدا اوستروالدر و پیگنیو آن را معرفی کردند، هم برای سازمان‌ها و کسب و کارهای نوپا و هم قدیمی کاربرد دارد. برنامه‌های موجود می‌توانند اهداف جدیدی را تعریف و فرصت‌های جدیدی را شناسایی کنند و در عین حال به واسطۀ ترسیم معاملات احتمالی و فعالیت‌های هم‌راستا از اثربخشی بیشتری نیز برخوردار هستند. برنامه‌های جدید می‌توانند از این ابزار برای برنامه‌ریزی استفاده کنند و راهی برای نزدیک‌تر کردن پیشنهاد خود به واقعیت بیابند.

عناصر فردی موجود در این کاربرگه باعث رشد ایده‌ها در قالب فعالیت‌ها یا منابع جداگانه می‌شوند، و در عین حال قابلیت مرور کامل تمام فعالیت‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید دربارۀ نحوۀ کنار هم قرار گرفتن این عناصر ارائه می‌دهد. این ساختار به متمرکز‌تر کردن بحث‌های گروهی و ایجاد هماهنگی بین تمام اعضای گروه کمک می‌کند.

DIY Toolkit – Nesta Foundation
منبع

DIY Toolkit – Nesta Foundation

https://www.nesta.org.uk/toolkit/diy-toolkit

نگارش توسط اشکان کاظمی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !