رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

پرداخت بر اساس نتایج

پرداخت بر اساس نتایج در NHS[1] به معنای پرداخت یک هزینه ثابت(تعرفه) به ارائه‌­دهنگان برای هر مورد به خصوص است. تعرفه‌ی ملی بر اساس نرخ متوسط ملی برای پروسه‌های درمانی در بیمارستان تعریف می‌شود. این سیستم بر آن است تا معیاری منصفانه، پایدار و شفاف برای بودجه‌­ی بیمارستان در نظر بگیرد. این بدان معنا نیز هست که بودجه در راستای نیازهای بیمار و لذا پشتیبانی از نوآوری­‌ها و بهبود مراقبت‌­های بیمار صرف می‌شود.

[1] خدمات سلامت ملی بریتانیا

 

 

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۳۱ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !