رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

3ـ نسخه‌های اولیه و اجرای مقدماتی

اینجاست که ایده‌ها در عمل سنجیده می‌شوند. این مرحله را می‌توان از طریق نمونه‌سازی‌های اولیه و اجرای مقدماتی و آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده انجام داد. فرآیند پالایش و آزمایش ایده‌ها، به‌ویژه در اقتصاد اجتماعی مهم است، زیرا از طریق تکرار و آزمون و خطاست که ارتباطات و ائتلاف‌ها قدرت می‌گیرند(مثلاً پیوند دادن کاربران به متخصصان) و تعارض منافع حل می‌شوند. همچنین از طریق این فرآیندهاست که معیارهای موفقیت مورد توافق همگانی قرار می‌گیرد.

 

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !