رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

5ـ مقیاس‌پذیری و اشاعه

این مرحله شامل طیف وسیعی از استراتژی‌ها برای رشد و گسترش نوآوری از رشد سازمانی به‌وسیله صدور مجوز و حق رأی به فدراسیون‌ها و حق انتشار است.

شبیه‌سازی و الهام‌گرفتن نیز نقش مهمی در گسترش یک ایده یا عمل دارد. تقاضا هم به اندازه عرضه اهمیت دارد: چگونه تقاضای بازار یا تقاضا از سوی کمیسیون‌ها و سیاست‌گذاران بسیج می‌شود تا یک مدل جدید موفق را گسترش دهد. این فرآیند اغلب به عنوان “مقیاس‌سازی” نامیده می‌شود، و در برخی موارد این کلمه مناسب است، زیرا نوآوری در یک سازمان تعمیم می‌یابد یا خود سازمان بواسطه آن گسترش می‌یابد. اما مقیاس‌پذیری، مفهومی از عصر تولید انبوه است، درحالیکه نوآوری‌ها به طرق دیگر در اقتصاد اجتماعی جای می‌گیرند؛ چه از طریق الهام و تقلید، چه از طریق ارائه پشتیبانی و دانش از یکی به دیگری در یک نوع رشد ارگانیک‌تر و سازگارتر.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !