رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

کمیت و کیفیت

تحقیقات را به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌کنند: کمی و کیفی که اغلب به «کوانت» و «کوال» شناخته می‌شوند. هریک از این نوع تحقیقات، دارای نقاط ضعف و قوت خود هستند و هیچیک از دیگری برتر نیست. از این‌رو بهتر است از قرار دادن تمام تخم‌مرغ‌های تحقیق خود در یک سبد دسته‌بندی خودداری کنید. زیرا یک روش ترکیبی و متعادل، حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود و به احتمال زیاد فرصت‌های بیشتری را برای توسعه راه‌حل‌ها در مواجه با چالش‌ها آشکار می‌کند. اجتناب از نوع تحقیق به‌خاطر دیگری، هیچ پول و زمانی برای شما صرفه‌جویی نخواهد کرد، بنابراین برای هر دو برنامه‌ریزی کنید.

تحقیق کمی، برای جمع‌آوری داده‌های جمعیت‌شناختی و اجرای نظرسنجی‌ها با ابزار پرسشنامه استفاده می‌شود و قابل تعمیم به جامعه آماری بزرگتر است. اما تحقیق کیفی، با طبیعت اکتشافی آن مشخص می‌شود به عمق داده‌ها می‌پردازد و نتایج آن به آسانی به جمعیت‌های بزرگتر قابل تعمیم نیست. در این روش از تکنیک مصاحبه‌‌های باز به صورت فردی و گروهی بهره گرفته می‌شود.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !