رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

کتابچه‌­های راهنما و دستورالعمل‌ها

کتابچه‌­های راهنما و دستورالعمل‌ها نیز می‌تواند وسیله‌­ی موثر برای انتشار ابتکار یا بهترین روش باشد. این اطلاعات ممکن است در قالب جعبه‌­ابزار، تاریخ شفاهی، بانک اطلاعاتی و کتابچه‌­ی راهنمای کاربر به دست افراد برسد. مؤسسه اُپن بیزینس[1] به شکلی مبتکرانه یک بانک اطلاعاتی از الگوهای تجارت آزاد طراحی و اجرا کرده است.

[1] Open Business

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۹ مرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !