رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چرا کسب و کارها به تفکر طراحی نیاز دارند؟

در محیط غیرقابل‌پیش‌بینی امروزی که به صورت فزاینده در حال تغییر است، کسب و کارها دقیقاً به طراحی نیاز دارند، زیرا:

1ـ نخست اینکه طراحی یعنی عمل کردن، در صورتی که کسب و کار اغلب در مرحله حرف زدن گیر می‌کند.

2ـ دوم اینکه طراحی به ما یاد می‌دهد چگونه به چیزها حس واقعی بودن بدهیم، و امروز بخش عمده فصاحت و بلاغت کسب و کارها، نسبت به کسانی که قرار است کارها را عملی کنند، تا حد زیادی بی‌ربط باقی می‌ماند.

3ـ سوم اینکه طراحی، برای سروکار داشتن با عدم قطعیت مناسب است؛ و وسواس کسب و کار نسبت به تجزیه‌وتحلیل، مناسب‌ترین حالت برای دنیایی با ثبات و قابل پیش‌بینی است.

4ـ چهارم اینکه طراحی در نظر می‌گیرد که محصولات و خدمات، توسط انسان‌ها خریداری می‌شوند، نه مشتریان هدفی که به دسته‌های جمعیت‌شناختی بخش‌بندی شده‌اند.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 13 اسفند 1401

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !