رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چرا در دهه گذشته، نوآوری اجتماعی در مرکز توجه قرار گرفته است؟

دلیل اصلی این است که ساختارها و سیاست‌های موجود، رفع برخی از مبرم‌ترین مسائل دوران ما را غیرممکن کرده‌ است. مانند تغییرات آب و هوا، همه‌گیری بیماری‌های مزمن در سراسر جهان، و گسترش نابرابری. ابزارهای کلاسیک سیاست‌ دولت از یک‌سو، و راه‌حل‌های بازار از سوی دیگر، به‌شدت ناکافی بود‌ه‌اند. بازار به خودی خود، فاقد انگیزه‌ها و مدل‌های مناسب برای حل بسیاری از این مسائل است. در مواردی که شکست بازار وجود دارد، این وظایف به عهده دولت یا جامعه مدنی است. با این‌حال، سیاست‌ها و ساختارهای کنونی دولت به تقویت الگوهای قدیمی تمایل بیشتری نشان می‌­دهند. سیلوهای ادارات دولتی برای مقابله با مشکلات پیچیده‌ای که بخش‌ها و دولت‌های ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مناسب نیستند. جامعه مدنی هم فاقد سرمایه، مهارت‌ها و منابعی است که بتواند ایده‌های امیدوارکننده را در مقیاس بزرگ عملی کند.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 01 خرداد 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !