رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

پرسش چهارم: چه چیزی جواب می‌دهد؟

در این مرحله، در ابتدا نمونه‌ای با جزئیات کم را روی برخی مشتریان/مخاطبان امتحان می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم چگونه پیش می‌رود، اگر موفقیت‌آمیز بود، نمونه‌ای با جزئیات بیشتر از ایده‌مان می‌سازیم. از این‌رو برای تعیین اینکه چه چیزی جواب می‌دهد نیاز به درگیر کردن مخاطبان/مشتریان در گفتگویی فعال دارد. ابزاری که به این منظور استفاده می‌کنیم، هم‌آفرینی با مشتریان(ابزار9) است. با در دست داشتن نمونه بهبودیافته، اکنون آماده‌ایم که وارد بازار مخاطبان شویم. برای تحقق این مرحله، ابزاری به‌نام عرضه اولیه به منظور یادگیری(ابزار10) پیشنهاد خواهیم کرد که مدل‌های مفهومی درحال‌توسعه شما را وارد میدان عمل می‌کند. در واقع نیاز خواهید داشت که بدانید مخاطبان/مشتریان چگونه از پیشنهاد جدیدتان آگاه می‌شوند و سپس آن را امتحان می‌کنند.

پیش‌فرض‌های اساسی و مورادی را که در آن‌ها ناچار به سبک‌سنگین کردن هستید، در ابتدا آزمایش کنید. از همه مهم‌تر، در میدان عمل با نمونه‌های اولیه بازی کنید، به‌جای آنکه از آن‌ها دفاع کنید.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !