رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

پرسش نخست: چه وضعیتی هست؟

همه نوآوری‌های موفق با ارزیابی دقیق از زمان حال و واقعیت فعلی آغاز می‌شوند. نخست، نیاز داریم به چیزی که اکنون در حال جریان است توجه دقیق کنیم تا مسئله یا فرصت واقعی را که می‌خواهیم به آن بپردازیم شناسایی کنیم. فرایند تفکر طراحی، تعدادی ابزار مردم‌نگاری از قبیل ترسیم مسیر تجربه مشتری(ابزار2) به دست می‌دهد که برای مثال در حوزه کسب و کار، این ابزار به ما می‌‎آموزد چگونه با مشتریان به خانه‌هایشان برویم و فهم عمیقی از زندگی‌شان و مشکلاتی که با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند به دست آوریم.

همچنین نیاز داریم روی زنجیزه ارزشی که احتمال دارد این ایده جدید در آن پیاده شود بررسی عمیقی انجام دهیم. بازیگران قدرتمند چه کسانی هستند؟ انگیزه‌های آن‌ها چیست؟ ما نیاز خواهیم داشت قابلیت‌هایی را که فاقد آن‌ها هستیم زود تشخیص دهیم و شرکای شایسته برای تأمین آن‌ها را پیدا کنیم. همه اینها تحلیل زنجیزه ارزش(ابزار3) را در برمی‌گیرد. در این مرحله، رویکردی که ما به آن ترسیم نقشه ذهنی(ابزار4) می‌گوییم، کمک می‌کند حجم زیاد اطلاعاتی را که جمع‌آوری کرده‌ایم سازماندهی کنیم و از آن، در ارتباط با ویژگی‌های نوآوری‌های مورد نیاز، بینش‌هایی استخراج کنیم.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 09 اردیبهشت 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !