رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

پرسش دوم: چه می‌شود اگر؟

با درهم آمیختن داده‌ها و شناسایی الگوهای پدیدارشده، ایده‌ها در ذهن ما به صورت آزادانه شروع به پیدا شدن می‌کنند. ما شروع به درنظر گرفتن امکان‌ها، روندها و عدم قطعیت‌های جدید می‌کنیم. حتی بدون تلاش‌ ناخودآگاه، در مورد اینکه آینده‌ای مطلوب ممکن است چگونه به‌نظر برسد، توسعه فرضیه‌هایی را آغاز می‌کنیم. طراحان به این مرحله، «ایده‌پردازی» می‌گویند. رویکرد ما برای چالش ایده‌پردازی، استفاده از ابزار آشنای بارش فکری(ابزار5) است. ابزار دیگر، توسعه مدل مفهومی(ابزار6) است که خروجی فرایند بارش فکری را خواهد گرفت، آن را در قالب یک مدل مفهومی با ثبات پایه‌گذاری می‌کند. ایده‌ها اغلب روی برگه یادداشت‌های پشت‌چسب‌دار جای می‌گیرند، اما مدل مفهومی به پوستر نیاز دارد.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !