رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

ماهیت تفکر خلاق

تفکر خلاق را می‌توان مجموعه‌ای از فعالیت‌های شناختی تعریف کرد که بر اساس ظرفیت افراد برای یک موضوع، مسئله و شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. افراد سعی می‌کنند در مواجهه با چنین موقعیت‌هایی از تخیل، هوش، بینش و ایده‌های خود استفاده کنند. علاوه بر این، آنها سعی می‌کنند یک طراحی معتبر و جدید را پیشنهاد کنند، فرضیه‌های مختلفی تولید کنند و مسئله را با کمک کشف و یافتن کاربردهای جدید حل کنند. به طور کلی، تفکر خلاق با تفکر انتقادی و حل مسئله مرتبط است که ویژگی‌های کلی آن را می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:

➢ انعطاف‌پذیری
➢ اصالت
➢ تفکر چندگانه
➢ حیرت کردن
➢ تفکر سریع و مستقل
➢ انتقادپذیری
➢ عقل‌گرایی
➢ مشکوک بودن
➢ ارائه راه حل‌های مختلف
➢ درک و تعریف مسئله
➢ پیشنهاد راه‌حل‌های ممکن

این حدس که فقط انواع خاصی از افراد می‌توانند خلاق باشند به لطف پیشرفت‌های آموزشی منسوخ شده است، زیرا تفکر خلاق صرفاً مبتنی بر فعالیت‌های مبتنی بر هنر مانند رقص، موسیقی، نمایش و غیره نیست. در سال‌های اخیر، خلاقیت به‌عنوان قابلیتی جهانی مورد توجه قرار گرفته که می‌توان آن را در موقعیت‌های روزمره به کار برد.

 

Creative and Critical Thinking Skills in Problem-based Learning Environments
منبع

Creative and Critical Thinking Skills in Problem-based Learning Environments

https://eric.ed.gov/

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 14 اسفند 1401

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !