رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

هفت مؤلفه فرایند تفکر انتقادی

جنیک و هیچکاک (2005) هفت مؤلفه فرآیند تفکر انتقادی را شناسایی می‌کنند که آن‌ها را نوعی حل مسئله توصیف می‌کنند:

1. شناسایی و تجزیه و تحلیل مسئله: مسئله(سوال اصلی یا نکته اصلی) شناسایی شده و در صورت لزوم به اجزای سازنده تقسیم می‌شود.
2. روشن شدن معنا: معنای اصطلاحات، عبارات و جملات در جاهایی که لازم است روشن می‌شود. این مؤلفه شامل تصریح مسئله برای مشاهده چگونگی بررسی آن و همچنین عملیاتی کردن اصطلاحات کلیدی در یک تحقیق است.
3. جمع آوری شواهد: شواهد مربوط به مسئله به دست می‌آید.
4. ارزیابی شواهد: کیفیت شواهد مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
5. استنباط نتیجه گیری: از بهترین شواهد نتیجه گیری می‌شود، یا استنباط‌های به دست آمده توسط دیگران ارزیابی می‌شود.
6. سایر اطلاعات مرتبط در نظر گرفته می‌شود: شرایط احتمالی استثنایی، عوامل موقعیتی، پیامدهای نتیجه‌گیری آزمایشی، مواضع جایگزین و توجیه آن‌ها، توضیحات جایگزین نتایج، ایرادات و انتقادات احتمالی و غیره.
7. قضاوت کلی: با در نظر گرفتن تمام اجزای فرآیند تفکر انتقادی، به نوعی قضاوت کلی در مورد مسئله می‌رسد.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 09 بهمن 1401

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !