رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

مشارکت‌ با مسئولیت محدود

نوعی مالکیت حقوقی است که مزایای مسئولیت محدود را به همراه دارد، اما این امکان را به اعضای خود می‌­دهد که ساختار داخلی ارگان را از طریق مشارکتی سنتی سازمان‌دهی کنند. این روش توسط انجمن‌­های مسکن، مقامات محلی و توسعه‌­دهنگان خصوصی به منظور ارائه مالکیت ارزان خانه و سهام و مسکن اجتماعی استفاده شده است. برای مثال ریورسیمپل[1] پروژه‌­اش برای نمونه‌­سازی خودروی برقی را با همین رویکرد پیش برده است.

[1] Riversimple

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !