رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

مرور و بررسی ادبیات پژوهش

مرور و بررسی ادبیات پژوهش، برای گردآوری شواهد تحقیقاتی و شناسایی رویکردهای جدید نویدبخش، از جمله مدل‌هایی است که می‌توان از سایر زمینه‌ها وام گرفت. به‌عنوان مثال کار «جان هتیه»[1] در مدرسه‌­ای در نیوزیلند را در نظر بگیرید که با عنوان «یادگیری قابل مشاهده»، 800 نمونه فراتحلیل از راهکارهای اثربخش از جمله بسیاری از یافته‌های غیر شهودی را در بر می­‌گرفت.

[1] John Hattie

نگارش توسط جعفر قوام دوست 03 خرداد 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !