رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

مدیریت سیستم‌­ها و ساختارها برای حفظ نوآوری

غالباً بین تقاضای ادامه‌­ی عملکرد و توانایی سرمایه­‌گذاری برای حفظ نوآوری تنش وجود دارد. تقاضای مالی و مدیریتی نوآوری ممکن است تجارت موجود را تحت فشار قرار دهد. سبک­‌های مدیریتی متفاوتی وجود دارد که ممکن است برای نوآوری و عملکرد مناسب باشد. اسپین-آف[1] یکی از راه­‌های مدیریت این تنش است. برنامه‌­ریزی توالی دقیق، یکی دیگر از مواردی است که به مبتکران اولیه اجازه می‌­دهد به سمت کارهای جدید بروند.

[1] Spin-offs

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !