رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

فعالیت‌های اصلی تفکر انتقادی

فعالیت های اصلی تفکر انتقادی را می‌توان در سه عنوان زیر خلاصه کرد:
• تحلیل و بررسی
• ارزشیابی
• استدلال بیشتر.

تجزیه و تحلیل؛ به معنای شناسایی بخش های کلیدی یک متن و بازسازی آن به گونه‌ای است که به طور کامل و منصفانه، معنای آن را به تصویر بکشد. این به ویژه به استدلال‌ها، بخصوص بحث‌های پیچیده مربوط می‌شود.

ارزشیابی؛ به معنای قضاوت در مورد موفقیت یک متن است: به عنوان مثال، اینکه یک استدلال تا چه حد از نتیجه‌گیری آن پشتیبانی می‌کند، یا اینکه برخی شواهد برای ادعایی که قرار است از آن حمایت کند چقدر قوی است.

استدلال بیشتر؛ خودـروشنگر است. این فرصتی است که فرد با ارائه یک دلیل مستدل، له یا علیه ادعاهایی که مطرح می‌کند، به متن مورد نظر پاسخ دهد.

(در اکثر آزمون‌های تفکر انتقادی، از جمله کمبریج، این سه وظیفه تقریباً به یک اندازه تنظیم و ارزیابی می‌شوند و از آن‌ها به عنوان سه “هدف ارزیابی” یاد می‌شود.

Cambridge-Thinking-Skills-Critical-Thinking-and-Problem-Solving
منبع

Cambridge-Thinking-Skills-Critical-Thinking-and-Problem-Solving

https://www.amazon.com/Thinking-Skills-Cambridge-International-Examinations/dp/1107606306

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 10 بهمن 1401

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !