رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

شرکت‌­های خصوصی سازگار

کمپانی‌ها قابلیت سازگاری با ارزش­‌های جدید و مدل­‌های مختلف پاسخگویی را دارند. آن‌ها این کار را برای مثال از طریق ایجاد دسته‌های مختلف سهام­دار و اعطای حق رای یا سهام طلایی به گروه­‌های خاص انجام می‌دهند. این امر از طریق قانون اساسی، توافق میان سهام­داران یا مشارکت با شرایط محدود قابل اعتباربخشی است.

نگارش توسط جعفر قوام دوست 28 خرداد 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !