رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

شراکت

در مواردی که تشکیل توافق­نامه قانونی ناممکن است، تفاهم‌­نامه می‌تواند به‌طور رسمی بیان­گر همگرایی و اشتراک بین دو طرف باشد. در صورت وجود منافع مشترک می­‌توان قراردهای عملیاتی نوشت و امضا کرد.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !