رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

سیستم­‌هایی برای ثبت بازخورد کاربران

سیستم­‌هایی برای ثبت بازخورد کاربران برای نگه داشتن آنان در مرکز امور. سرمایه‌­گذاری‌­های اجتماعی تمایل دارند که به ایده‌­ی خود برای گالوانیزه کردن سرمایه‌­گذاران و کاربران اتکا کنند. آن‌ها تمرکز عملیاتی خود را بیشتر به روی عرضه قرار می‌­دهند تا تقاضا؛ اما برای اطمینان از این­که سرمایه‌­گذاری مولد باقی بماند، کاربران باید در مرکز باشند؛ یک سرویس باید مطلع باشد که کاربران کیستند و کمبود در چه نقاطی است، آیا کاربران نحوه استفاده و درک این سرویس را می‌دانند و اینکه چگونه می­‌توان آن­ را بهبود بخشید و توسعه داد. درست همانطور که هیچ سرمایه‌­گذاری نمی‌­تواند بدون سیستم مالی و حسابداری فعالیت کند، یک پروژه نیز به رابطه با کاربران و دریافت بازخورد آنان به‌عنوان بخشی اساسی از عملیات اجرایی خود نیاز دارد.

نگارش توسط جعفر قوام دوست 29 خرداد 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !