رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

سرمایه‌­گذاری مشارکت‌­های اجتماعی خصوصی­­ مردمی

سرمایه‌­گذاری مشارکت‌­های اجتماعی خصوصی­­ مردمی بر موضوعات بخصوصی چون کاهش فقر در کودکان و سرمایه­‌گذاری مشترک با ترکیبی از بودجه و کمک­‌هزینه راه‌­اندازی یا سهام مشترک صورت می‌پذیرد. مشارکت‌­های استاندارد خصوصی­ مردمی که تاکنون برای تأمین مالی زیرساخت­‌ها و ساختمان­‌ها انجام می‌گرفتند از نظر ارزش پول و موقعیت، سابقه­‌ی قابل اتکایی ندارند اما مشارکت­‌های معطوف به نو­آوری‌­ها، آینده امیدوارکننده‌تری دارند.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !