رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

ساختاری برای توسعه مهارت‌­ها و فرهنگ‌­ها

سازمان‌مندی یا آموزش و جهت­‌گیری مشترک کسانی که در یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار هستند، نقش مهمی در تأمین انسجام سرمایه­‌گذاری‌­های اجتماعی ایفا می‌­کنند. این کار برای سرمایه­‌گذاران، داوطلبان و کسانی که در پروژه سرمایه‌­گذاری مشغول به کارند معنا می‌­آفریند و به افراد قدرت سرمایه­‌گذاری مجدد می­‌بخشد. این قدرت فقط به افراد یا سطوح خاص سازمان محدود نمی‌­شود بلکه برای تمام افراد پروژه صادق است. این موضوع برای نوآوری عمومی نیز بسیار حایز اهمیت است.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۳ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !