رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

روند اشاعه نوآوری

ارتقای نوآوری اجتماعی امروزه با اولویت تمرکز بر عرضه و چگونگی اشاعه‌­ی نوآوری در میان ارائه­‌دهنگان خدمات از طریق کارشناسان، واسطه‌­ها و همکاری صورت می‌گیرد. طراحی خدمات باید از کاربر شروع شود و باید از دید کاربران به توسعه و اشاعه آن پرداخت چرا که در بسیاری از موارد کاربران همان تولیدکنندگان هستند. همچنین باید بین خدمات مرتبط با آن تقاضا در بازار(برای مثال تجارت عادلانه یا کالاهای سبز محیط­ زیستی) و تقاضاهای عمومی که از جانب دولت پیگیری می‌شود(مثلا اجرای مقررات مربوط به معلولیت یا استخرها) تفاوت قائل شد.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۶ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !