رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

راه‌­اندازی مشترک

راه‌­اندازی مشترک به معنای همکاری دو یا چند مجری راه­‌اندازی با مسئولیت‌پذیری مشترک در قبال اقدامات و نتایج خاص است. چنین همکاری‌ای به ویژه در مواردی که نیاز­ها پیچیده و خدمات متعدد باشند بسیار مهم است. مبارزه با مواد مخدر، گروه‌های پشتیبان رفتار و آموزش، خدمات بهداشت روان کودک و نوجوان و گروه‌های جوانان بزهکار نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که به صورت مشترک به اجرا رسیده‌اند.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۳۱ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !