رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

راه‌­اندازی خدمات نوآورانه

با افزایش قراردادهای خدماتی، کمیسیون‌سازی در بخش عمومی از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار شده ­است. این موضوع گرچه اغلب تحت تاثیر هزینه‌­ها است اما از آن به‌عنوان ابزاری برای معرفی نوآوری خدمات تحت بودجه عمومی نیز استفاده شده است. دولت محلی در انگلستان از پیمان­کاری برای آزمایش مدل­‌های خدمات جایگزین ارائه‌شده توسط شرکت‌­های اجتماعی و سازمان‌­های مستقر در تأمین مالی استفاده کرده و غالباً در گسترش شیوه‌­های جدید با آن‌ها همکار و هم‌سو است. مثال دیگر سازمان NHS است که با راه­‌اندازی سیستم متخصصان اطلاعات سلامت دکتر فاستر اینتلیجنس[1] سیستم­‌های اطلاعاتی خود را بهبود بخشیده است.

[1] Dr Foster Intelligence

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۸ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !