رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

ده ابزار

ده ابزار اصلی نیز وجود دارد که متفکر طراحی برای پرداختن به این چهار پرسش از آن‌ها استفاده می‌کند. این‌ها ابزارهایی‌اند که به هنگام مدیریت عدم قطعیت(که برای رشد و نوآوری اجتناب‌ناپذیر است) به آن‌ها نیاز دارید تا امکان‌های جدید خلق کنید و (باهمان درجه اهمیت) ریسک را کاهش دهید. این ابزارها در حوزه کسب و کار اینگونه تعریف می‌شوند.

  1. بصری‌سازی: استفاده از تصاویر برای تجسم امکان‌های مختلف و حیات‌ بخشیدن به آن‌ها.
  2. ترسیم مسیر تجربه مشتری: ارزیابی تجربه موجود از نگاه مشتری.
  3. تحلیل زنجیره ارزش: ارزیابی زنجیزه ارزش فعلی که تامین‌کننده مسیر تجربه مشتری است.
  4. ترسیم نقشه ذهنی: استخراج بینش از فعالیت‌های اکتشافی و به‌کار بردن آن برای ایجاد معیارهای طراحی.
  5. بارش فکری: خلق امکا‌ن‌های جدید و مدل‌های کسب و کار جدید.
  6. توسعه مدل مفهومی: گردهم آوردن اجزای نوآورانه در راه‌حلی جدید و منسجم که امکان بررسی و ارزیابی داشته باشد.
  7. آزمون پیش‌فرض: مجزا کردن و آزمودن پیش‌فرض‌های اساسی که موفقیت یا شکست مدل مفهومی را سبب می‌شوند.
  8. نمونه‌سازی سریع: بیان مدل مفهومی جدید در قالبی مملوس به منظور بررسی، آزمایش و بهبود.
  9. هم‌آفرینی با مشتریان: استفاده از مشتریان به منظور مشارکت در خلق راه‌حلی که به بهترین شکل نیازهایشان را برآورده می‌سازد.
  10. عرضه اولیه به منظور یادگیری: ایجاد آزمایشی ارزان که به مشتریان اجازه دهد راه‌حل جدید را در بازه زمانی طولانی‌تر تجربه کنند، آزمودن پیش‌فرض‌های اساسی با داده‌های بازار.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !