رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

ذهنیت حل مسئله

از دیدگاه دیوید و تام کلی؛”تفکر طراحی راهی برای یافتن نیازهای انسانی و ایجاد راه حل‌های جدید با استفاده از ابزار و ذهنیت طراحان است.”، اما این ابزارها و ذهنیت‌ها نه فقط توسط خود طراحان، بلکه افرادی از رشته‌های مختلف باید دور هم جمع شوند، خلاقانه همکاری کنند و در نتیجه راه حل‌های جدیدی ایجاد کنند. از این‌رو، تفکر طراحی یک فرآیند تعاملی و تکرارشونده است.

طراحان با استعداد، ادراک زیبایی‌شناسانه را بصرسازی می‌کنند، اما هنگامی که برای مثال، سخن از بهبود رشد کسب و کار باشد، استعدادی که به دنبالش هستیم، در موهبت‌های ذاتی یا آموزش‌های استودیویی یافت نمی‌شود؛ بلکه نیازمند داشتن رویکردی نظام‌مند برای حل مسئله است. این برای ما معادل تعریف تفکر طراحی است و می‌توان آن را به مدیران آموزش داد.

 

 

 

 

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 13 اردیبهشت 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !