رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

2ـ تعریف/بازتعریف

وقتی جزئیات چالشی را درک کنید به نکات ظریفی پی خواهید برد که احتمالاً بدون صرف وقت برای گسترش درک خود، آن‌ها را نادیده می‌گرفتید. همچنین می‌توانید به وضوح با اصطلاحات مشخصی تعیین کنید که این چالش چیست و چرا نیاز به توجه دارد.در واقع از دل فرایند شناخت و درک، می‌توانید چالش کاری مشخصی را که با آن روبرو هستید را بر مبنای داده‌های عمیقی که بدست آمده، تعریف و بازتعریف کنید.

نگارش توسط جعفر قوام دوست 14 اسفند 1401

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 14 اسفند 1401

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !