رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تعاریف نوآوری اجتماعی

یکی از تعاریف موجود در مجله نوآوری اجتماعی دانشگاه استنفورد، نوآوری اجتماعی را چنین تعریف کرده است: «یک راه حل جدید برای یک مشکل اجتماعی که مؤثرتر، کارآمدتر، پایدارتر یا عادلانه‌تر از راه حل‌های موجود است و ارزش ایجادشده برای آن در درجه اول به کل جامعه، نه افراد به‌خصوصی تعلق می‌گیرد. یک نوآوری اجتماعی می‌تواند یک محصول، یک فرآیند تولیدی یا فناوری باشد (بیشتر شبیه نوآروی کلی)، اما همچنین می‌تواند یک اصل، یک ایده، یک قانون، یک جنبش اجتماعی، مداخله‌گری یا ترکیبی از آن‌ها باشد.»
بنیاد ملی علوم، فناوری و هنر انگلستان(NESTA)، نوآوری اجتماعی را اینگونه تعریف می‌کند:«نوآوری که به صراحت برای خیر اجتماعی و عمومی است. این نوآوری، از تمایل به رفع نیازهای اجتماعی که معمولا توسط قالب­‌های سنتی و بازارهای خصوصی نادیده گرفته می‌­شوند و اغلب توسط خدمات سازماند‌هی‌شده دولت نیز حل نشده، الهام می‌گیرد.
در تعریف برنامه LEED OECD(توسعه اقتصادی و اشتغال محلی): «نوآوری اجتماعی» از طریق شناسایی و ارائه خدمات جدید که کیفیت زندگی افراد و جوامع را بهبود می بخشد، به دنبال پاسخ های جدیدی برای مشکلات اجتماعی است. شناسایی و پیاده­‌سازی فرآیندهای ادغام در بازار کار، شایستگی‌ها و مشاغل جدید و اشکال تازه مشارکت، به عنوان عناصر متنوعی که هر کدام به بهبود موقعیت افراد در نیروی کار کمک می‌کنند.

نگارش توسط جعفر قوام دوست 24 اردیبهشت 1402

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 01 خرداد 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !