رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تصویر 5: راه‌کارهای استارت‌آپی برای چالش نبود داده‌های یکپارچه، روزآمد و معتبر ملی در حوزه سلامت

 

#نوآوری_اجتماعی#کارآفرینی_اجتماعی#کسب_و_کار_اجتماعی

#نوآوری_سلامت#نوآوری_آموزش#مدیریت_نوآوری

نگارش توسط جعفر قوام دوست 20 شهریور 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !