رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تحقیق تفکر طراحی؛ چه هست و چه نیست

تحقیق در تفکر طراحی یک جستجوی ایستا نیست که ما در کتابخانه‌ها یا به صورت آنلاین برای انجام پایان‌نامه‌های خود به‌کار ببریم.  تحقیق یک ابزار ساده برای یک پایان نیست. در تفکر طراحی، تحقیق یک جستجوی کنجکاوانه برای بینش‌ها و چشم‌اندازهاست که پیوسته تکامل پیدا کرده و هیچ انتهایی ندارد. نیازی نیست تحقیق، یک نظرسنجی در مقیاس بزرگ باشد که دستخوش تحلیل رگرسیونی برای رسیدن به پاسخ‌های قابل رسیدگی شود، هیچ تحقیقی در تفکر طراحی دربرگیرنده‌ی مطالعات پرهزینه، باجزئیات، عمیق و مطالعات کیفی بلندمدت نیست. تحقیق تفکر طراحی؛ هدفمند، قابل تأمین و قبل اجراست.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !