رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تحقیق به مثابه تنظیم‌کننده

تحقیق به‌ویژه از نوع نظرسنجی‌ها، تنظیم‌کننده ایده‌آل در تحقیق تفکر طراحی هستند، چراکه می‌توانند یک مرور اندازه‌گیری‌شده از جامعه هدف، ویژگی‌ها و نگرش‌های افراد، جمعیت‌شناسی مخاطبان، الگوهای رفتاری و سایر دیدگاه‌های گسترده مشابه را فراهم آورند. اگر شما خود را در حال کار در یک خلاء از داده‌های ناشناخته یافتید، نظرسنجی‌ها می‌توانند درمان این موقعیت باشند. شما می‌توانید حتی پایه‌ای‌ترین داده‌ها را ـ مانند نام اعضای جامعه هدف ـ جمع‌آوری کنید.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !