رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تحقیق به مثابه باستان‌شناسی

تحقیق به‌خصوص از نوع کیفی، مشابه تصویری رویاگونه از باستان‌شناسی است که برای بیرون آوردن گنج‌ها، حقایق و عقاید از زمین که نور بصیرت بر چگونگی و چرایی رفتارهای ما را به‌عنوان انسان و مشتری هویدا می‌کنند، یک کاشف بی‌پرواست. درباره‌اش فکر کنید: یک گوشه، یک نفر چنین تحقیقی را بین گروهی از مشتر‌ی‌ها که اکثراً شبیه شما هستند انجام داده است تا نوع قوری‌ای را که شما بیش از همه برای خرید ترجیح می‌دهید تعیین کند. سپس آن‌ها از داده‌های تحقیق برای طراحی دقیق نوع قوری استفاده کرده‌اند. این نوع از تحقیق با تکنیک‌های مختلفی انجام می‌شود.

برخوردها یا مواجه با مشتری، یک تکنیک سریع و به‌گونه‌ای غیررسمی، به منظور دستیابی به جواب‌های کوتاه برای سوالات محدودی است درباره آنچه که یک مشتری در زمان خرید، یا در حال استفاده از محصول یا خدمتی انجام می‌دهد.

بحث‌گروهی متمرکز یا گروه‌های کانونی هم ذاتاً اکتشافی هستند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اطلاعات با جزئیات و ریزه‌کاری بیشتر نیاز باشد یا وقتی که فرایند تصمیم‌سازی مشتری پیچیده باشد.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !