رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تحقیق به عنوان وکیل‌مدافع شیطان

ابزارهایی که به عنوان وکیل‌مدافع شیطان دسته‌بندی می‌شوند، نقاط خلاء و ضعف‌ها را هویدا کرده و عموماً تمام فرض‌های مرتبط با محصول، خدمت یا ایده را در مرکز تحقیق مورد پرسش قرار می‌دهد. یکی از این ابزارها، «پنج چرا» است که به عنوان یک تکنیک حل مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین صورت که در گروه کانونی، هر زمان که پاسخ اولیه به یک سوال داده می‌شود، پرسش «چرا» موجب ادامه بحث می‌شود تا زمانی که تمام شرکت‌کنندگان احساس کنند که موضوع اصلی را آشکار کردند و دیگر پاسخ معقول دیگری به این «چرا» وجود ندارد.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !