رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

بازنگری

ایده‌­های جدید اغلب از نوعی بازنگری که شامل قرار دادن چیزهای آشنا در قالب‌­های جدید است، نشأت می­‌گیرد. این ایده‌ها ممکن است در قالب نمونه یا مدل و یا نقش­‌های رسمی‌­ای که در سازمان‌­ها برای تفکر به روش جدید تعریف می‌شوند شکل بگیرند.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۹ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !