رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

3ـ ایده‌پردازی

حال که چالش تعریف شد و می‌دانید مشکل باید جواب داده شود، می‌توانید خلاقیت خود را آزاد و شروع به تصور راه‌حل‌ها کنید. در واقع با تعریف شدن چالش، حالا زمان رویاپردازی برای چگونگی حل آن فرارسیده است. اینجاست که طوفان فکری یا مشکل‌گشایی گروهی(نام دیگر ایده‌پردازی) بر این بخش از تفکر طراحی غالب می‌شود. ایده‌پردازی از بخش‌هایی است که هرکس به مراتب بیشترین لذت را از آن می‌برد و به همین دلیل خیلی از تیم‌ها در آن گرفتار می‌شوند. تیم‌ها همچنین برای پرش به این بخش و با چشم‌پوشی کامل از مراحل«درک» و «تعریف» وسوسه می‌شوند، از این‌رو با دوری از این دو مورد با تمام مزایایشان، به احتمال زیاد انبوهی از ایده‌های فوق‌العاده تولید خواهند کرد که ارتباطی به چالش مورد نظر ندارند و یا بسیار مرزی و مماس با آن خواهند بود.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !