رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

ایجاد بازارهای جدید از طریق تدارکات

در شرایطی که هیچ‌گونه تجارت و بازاری برای تکنولوژی و خدمات خاصی وجود ندارد، تدارکات عمومی می‌تواند تقاضای کافی برای تاسیس بازارهای کاملاً جدید و نوآورانه را ایجاد کند. یک مثال آن اینترنت است که توسط آژانس پروژه­‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی[1] توسعه یافت و سال­‌های بسیار زیادی زمان برد تا جنبه‌ای تجاری پیدا کند.

 

[1] DARPA

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !