رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

انتشار بهترین تجربیات

انتشار بهترین تجربیات از طریق طرح­‌هایی مانند جوایز بیکن[1] در انگلیس که به مقامات محلی سرآمد در ارائه خدمات خاص در منطقه اهدا می‌شود. این افراد سپس بهترین تجربیات را در طی مجموعه‌ای از رویدادها و جلسات آموزشی تشریح و تبیین می‌کنند.

[1] Beacon Awards

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۶ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !