رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

ارزیابی تاثیر اجتماعی

روش­‌های ارزیابی تاثیر اجتماعی[1] از دهه 1960 مورد استفاده قرار می­‌گیرند و برآنند تا همه ابعاد ارزش تولید شده توسط یک سیاست­ یا برنامه­ جدید را بررسی کنند. این روش هزینه‌­های مستقیم اجرا(مثل یک برنامه‌­ی درمان دارویی)، احتمال کارایی آن و تاثیر احتمالی آن بر نرخ جرم و جنایت در آینده، بستری در بیمارستان و یا پرداخت­‌های رفاهی را برآورد می‌کند.

[1] Social impact assessment

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !