رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

اتاق‌های اقدام

بعضی از اندیشکده‌ها به سمت عملی کردن ایده‌ها حرکت کرده­ و اقدام و عمل را از تئوری و نظریه جلوتر دانسته‌­اند و به جای انتشار دیدگاه‌های خود به دنبال تاثیرگذاری از طریق اقدام و عمل هستند. جنبش سبز رنگ[1] درحال حاضر یک فضای پر جنب­‌وجوش برای انواع جدیدی از اتاق فکر و اتاق اقدام مانند بنیاد جدید اقتصاد و مجمع برای آینده[2] است.

 

[1] The Green movement

[2] he New Economics Foundation and Forum for the Future

نگارش توسط جعفر قوام دوست 22 خرداد 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !